FREE SHIPPING IN AUSTRALIA

Anatomical Heart Art Prints and Posters That Make A Room Feel Alive

Anatomical Heart Art Prints and Posters That Make A Room Feel Alive

The size of a fist, our heart is an amazing muscular organ that on average beats 100,000 times and pumps 7,500 litres of blood each day. Through time the human heart has become the reigning metaphor of our love, through the modern world symbol ♥ ...even Leonardo da Vinci's anatomically accurate heart drawings (c.1507 - image bottom right) had little effect on eradicating the ♥ symbol in artwork. For me though, the illustration of an anatomical human heart captures the beauty of nature. The human heart is a complex and efficient organ that delivers oxygen and nutrients to our body, it is a product of evolution and it has spent millions of years perfecting itself in order to keep humans alive. That is why an anatomical heart canvas art print will literally bring any room to life. See our canvas art prints at Choosy

Tags: canvas art

1047 Comments

Czy warto zamienić antenę satelitarną na telewizję internetową ?

Naszym zdaniem nie warto rezygnować z anteny satelitarnej na rzecz telewizji internetowej lub sieci kablowe. Telewizja cyfrowa daje pełną niezależność od infrastruktury kablowej operatorów, daje możliwość przenoszenia dekodera pod dowolny adres oraz umożliwia dostęp do setek kanałów nadawanych w różnych językach. Ważną rzeczą jest aby w każdej lokalizacji zapewnić autoryzowany montaż anteny satelitarnej Cyfra